Termenii de utilizare reglementează relațiile cu utilizatorii. În acest caz, procesul de comandă, de plată, de anulare a contractului și de reclamații este de o importanță majoră. În conformitate cu normele Legii privind protecția consumatorilor, la sfârșitul documentului veți găsi, de asemenea, formularele de retragere a contractului și de reclamație pe care sunteți obligat prin lege să le publicați. În plus, termenii de utilizare reglementează drepturile de proprietate intelectuală, precum și regulile de modificare a termenilor și condițiilor generale. Modificarea condițiilor generale este, de asemenea, reglementată în lege, iar procedura nu poate tolera aproape nicio modificare.

Livrare

În această secțiune se precizează detaliile livrării. Vă rugăm să rețineți că nu este necesar să specificați compania specifică cu care lucrați sau orele exacte în care procesați comenzile. Dacă totuși decideți să vă înscrieți, tot ceea ce este scris este obligatoriu pentru dumneavoastră.

Politica de confidențialitate și cookie-uri

Acești termeni și condiții generale nu conțin o politică de protecție a datelor cu caracter personal! Vă puteți familiariza cu Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a Cobra Auto.

Cobra Auto Termeni de utilizare

Prezentele CONDIȚII GENERALE reglementează relația dintre IN – EXPORT SERVICE, denumită în continuare “Cobra Auto”, pe de o parte, și Utilizatorii paginilor de Internet și serviciilor aflate pe Site (denumiți în continuare Utilizatori), pe de altă parte. IN – EXPORT SERVICE este o companie înregistrată în conformitate cu legea comercială a Republicii Bulgaria cu EIK 206157786 cu sediul și adresa de conducere: BULGARIA Regiunea Varna, municipiul Varna Varna 9000 Cartierul Vladislav Varnenchik STRADA PERPERIKON nr. 4

Vă rugăm să citiți în întregime Termenii și condițiile generale publicate înainte de a utiliza informațiile și serviciile comerciale oferite pe site (pe scurt, Serviciile). Prin vizualizarea site-ului, fiecare utilizator se angajează în mod automat să respecte condițiile descrise mai jos. Acest document conține informații despre activitățile “Cobra Auto” și condițiile generale de utilizare a serviciilor oferite de “Cobra Auto”, care reglementează relația dintre noi și fiecare dintre utilizatorii noștri. 

Confirmarea Termenilor și Condițiilor Generale este o condiție necesară și obligatorie pentru încheierea contractului între Utilizator și “Cobra Auto”. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor Generale, Utilizatorul este de acord ca datele sale personale să fie prelucrate în baza contractului încheiat între el și “Cobra Auto” nume, adresă, telefon, e-mail.

Definiții

În sensul prezentelor condiții generale, următoarele concepte trebuie înțelese în sensul următor:

Site – cobra-bg.com și toate subpaginile sale.

Consumator – este orice persoană fizică care achiziționează bunuri sau utilizează servicii care nu sunt destinate unei activități comerciale sau profesionale, precum și orice persoană fizică care, în calitate de parte la un contract în temeiul prezentei legi, acționează în afara sferei de aplicare a activității sale comerciale sau profesionale.

Termeni și condiții – acești Termeni și condiții, care includ termenii de utilizare, regulile de înregistrare și de livrare, formularele de soluționare voluntară a litigiilor, de anulare și de schimb de contracte și orice alte informații obligatorii din punct de vedere juridic găsite pe site.

Date cu caracter personal – informații despre o persoană fizică care dezvăluie identitatea fizică, psihologică, mentală, familială, economică, culturală sau socială a acesteia.

Bunuri – bunuri mobile corporale, cu excepția bunurilor vândute prin executare silită sau prin alte măsuri luate de organele autorizate prin lege, precum și a bunurilor abandonate sau confiscate în folosul statului, anunțate spre vânzare de către autoritățile statului.

Serviciu – orice activitate materială sau intelectuală care se desfășoară în mod independent, este destinată unei alte persoane și nu are ca obiect principal transferul de posesie a unui obiect.

Contract de vânzare – un contract în temeiul căruia comerciantul transferă sau se angajează să transfere proprietatea bunurilor către consumator, iar consumatorul plătește sau se angajează să plătească prețul pentru acestea, inclusiv contractele care au ca obiect atât bunuri, cât și servicii.

Contract de servicii – un contract, altul decât un contract de vânzare, în temeiul căruia comerciantul furnizează sau se angajează să furnizeze un serviciu consumatorului, iar consumatorul plătește sau se angajează să plătească prețul pentru acesta.

Procedura de soluționare alternativă a litigiilor de consum – procedura de soluționare extrajudiciară a litigiilor de consum, care îndeplinește cerințele prezentei legi și este realizată de o autoritate de soluționare alternativă a litigiilor de consum.

Servicii oferite

Art. 1. Pe Site, Utilizatorii au posibilitatea de a încheia contracte de prestări servicii, de cumpărare și vânzare și de livrare a bunurilor și serviciilor oferite de “Cobra Auto”.

COMANDĂ

Art. 2. (1) Utilizatorii folosesc interfața site-ului “Cobra Auto” pentru a încheia contracte cu “Cobra Auto” pentru bunurile și serviciile oferite.

(2) Contractul de vânzare-cumpărare de bunuri sau de prestări de servicii se consideră încheiat din momentul confirmării comenzii de către “Cobra Auto”.

(3) În cazul indisponibilității unui anumit produs sau al imposibilității de a efectua un anumit serviciu, “Cobra Auto” își rezervă dreptul de a refuza comanda.

(4) După selectarea unuia sau a mai multor bunuri sau servicii oferite pe site-ul “Cobra Auto”, utilizatorul trebuie să le adauge la lista sa de bunuri sau servicii pentru cumpărare.

(5) Este necesar ca utilizatorul să furnizeze date pentru efectuarea livrării și să aleagă o metodă și un moment de plată a prețului, după care să confirme comanda prin interfața site-ului.

(6) La plasarea unei comenzi, utilizatorul primește o confirmare prin e-mail că comanda sa a fost acceptată.

Art. 3. (1) “Cobra Auto” are dreptul de a refuza să încheie un contract cu un Utilizator incorect.

“Cobra Auto” are dreptul de a trata un utilizator ca fiind incorect în cazurile în care:

1. există o nerespectare de către utilizator a Termenilor și condițiilor generale;

2. a fost constatată o atitudine incorectă, arogantă sau nepoliticoasă față de reprezentanții “Cobra Auto”;

3. au fost stabilite abuzuri sistematice din partea utilizatorului împotriva “Cobra Auto”.

Prețuri

Art. 4. (1) Prețurile bunurilor sau serviciilor oferite sunt cele indicate pe site-ul “Cobra Auto” în momentul plasării unei comenzi, cu excepția cazurilor de eroare evidentă.

(2) Prețurile bunurilor și serviciilor includ TVA, în cazurile în care este prevăzută imputarea acesteia.

Art. 5. “Cobra Auto” își rezervă dreptul de a modifica prețurile bunurilor și serviciilor oferite pe site, în orice moment și fără notificare prealabilă, iar aceste modificări nu vor afecta comenzile deja efectuate.

Art. 6. (1) “Cobra Auto” poate oferi reduceri pentru bunurile și serviciile oferite pe site, în conformitate cu legislația bulgară și cu regulile definite de “Cobra Auto”. Normele aplicabile acestor reduceri sunt disponibile acolo unde este afișată reducerea. Reducerile pot fi oferite sub diferite forme (de exemplu, promoții, reduceri de fidelitate oferite individual, aleatoriu sau ca urmare a participării la un concurs sau la un sondaj de opinie).

(2) Diferitele tipuri de reduceri nu pot fi combinate la comanda și achiziționarea aceluiași produs/serviciu.

Checkout

Art. 7. În cazul în care utilizatorul returnează un produs sau un serviciu cu drept de rambursare a sumei plătite, indiferent de motiv, prețul care face obiectul rambursării se reduce cu valoarea reducerii primite aplicată produsului sau serviciului și numai suma plătită efectiv face obiectul unei rambursări.

Art. 8. Utilizatorul poate achita prețul bunurilor/serviciilor comandate prin utilizarea uneia dintre opțiunile enumerate pe site.

Plata prin ramburs este posibilă pe site.

Formarea prețurilor

Prețurile din magazinul online sunt finale, inclusiv TVA. Taxa de transport nu este inclusă în prețul produsului.

Facturi

După confirmarea comenzii, veți primi prin e-mail o factură proformă pentru valoarea comenzii. Factura originală, precum și Protocolul de acceptare și predare-primire vor fi trimise la livrare.

Încasarea TVA

Toate prețurile produselor includ TVA. Vânzarea de bunuri fără plata TVA la preț nu se efectuează. Art. 9. În cazul în care utilizatorul alege opțiunea de livrare prin curier și plata prin ramburs, acesta trebuie să plătească prețul articolelor comandate împreună cu costul de livrare către curier la primirea bunurilor. Art. 10. În cazul în care utilizatorul alege o metodă de plată care implică un furnizor de servicii de plată terț, este posibil ca utilizatorul să fie obligat să respecte termenii și condițiile și/sau comisioanele acestei părți terțe. Art. 11. “Cobra Auto” nu este responsabilă în cazul în care o metodă de plată care implică un furnizor de servicii de plată terță parte nu este disponibilă sau funcționează defectuos din motive care nu sunt imputabile Cobra Auto. “.

Renunțare și înlocuire

Art. 12. Utilizatorul are dreptul de a se retrage din contract fără a da un motiv, fără a plăti despăgubiri sau penalități, în termen de 14 zile de la data acceptării bunurilor de către utilizator sau de către o terță parte, iar în cazul unui contract de servicii – de la încheierea contractului. a contractului de servicii. 

Art. 13. Pentru a-și exercita dreptul prevăzut de prezenta clauză, Utilizatorul trebuie să notifice fără echivoc “Cobra Auto” decizia sa de a renunța la contract, individualizând bunurile/serviciile pe care dorește să le returneze, furnizând toate detaliile comenzii finalizate și ale livrării , inclusiv, dar fără a se limita la: conținutul și valoarea comenzii, detaliile persoanei care a plasat comanda, detaliile persoanei care a acceptat livrarea și data livrării. 

Art. 14. Utilizatorul este obligat să returneze bunurile pe cheltuiala sa, în mod obligatoriu împreună cu chitanța și factura, dacă este cazul, prin predarea acestora către “Cobra Auto” sau către o persoană autorizată de aceasta din urmă, în termen de 14 zile de la data la care Utilizatorul și-a exercitat dreptul de a se retrage din contract prin telefon. 

Art. 15. La returnare, bunurile trebuie să fie în ambalajul lor original, fără semne de utilizare sau deteriorări ale aspectului comercial. 

Art. 16. Cobra Auto are dreptul de a amâna rambursările până la primirea înapoi a bunurilor sau până când se face dovada că bunurile au fost trimise înapoi, oricare dintre acestea are loc mai întâi. 

Art. 17. În cazul în care Utilizatorul nu își îndeplinește obligația de a returna bunurile, fără a notifica “Cobra Auto” despre întârziere și fără a oferi un motiv valabil pentru aceasta, se consideră că acesta și-a retras declarația de exercitare a retragerii din contract.

Art. 18. În cazul în care “Cobra Auto” a efectuat cheltuieli în legătură cu executarea contractului și utilizatorul se retrage din contract, “Cobra Auto” are dreptul de a reține suma corespunzătoare cheltuielilor efectuate sau de a solicita plata acestora. 

Art. 19. Utilizatorul nu are dreptul de a se retrage din contract în cazul în care obiectul contractului este: 

  • pentru prestarea de servicii, în cazul în care serviciul este prestat integral și executarea acestuia a început cu acordul prealabil expres al utilizatorului și cu confirmarea de către acesta că știe că își va pierde dreptul de retragere după executarea integrală a contractului de către comerciant;
  • pentru livrarea de bunuri realizate la comanda utilizatorului sau în conformitate cu cerințele individuale ale acestuia; 

Art. 22. “Cobra Auto” rambursează Utilizatorului prețul pe care l-a plătit pentru bunurile returnate.